Böttgerweg (Tafel 2): Vertreibung / Odsun

Historische Stätten Infopunkt

[DE]

Peter Becher – Geschäftsführer des Adalbert  Stifter Verein in München definiert das schwierige und belastetet Thema Vertreibung / odsun mit folgenden Worten...

Ich wollte die Wahrheit erfahren.

Die Austreibung und Aussiedlung der Sudetendeutschen wird von vielen Tschechen bis heute als gerechte Antwort auf den Verrat von München, auf alle Demütigungen und Mordtaten der NS-Jahre und als endgültige Beseitigung einer innerstaatlichen Bedrohung empfunden. Von den Pogromen und Mordtaten, die nach Kriegsende den Deutschen passierten, ist vor allem den jüngeren Tschechen kaum etwas bekannt.

Viele von ihnen sind sogar der Meinung, es seien die Deutschen wieder ausgesiedelt worden, die 1938 mit Hitler in das Land gekommen waren. Nur wenige machen sich bewusst, dass mit der Vertreibung eine jahrhundertlange Siedlungsgeschichte gewaltsam beendet wurde, daß damit der böhmischen Kultur nach der gewaltsamen Okkupation durch die Nazis und nach der Verfolgung und Ermordung der Juden ein weiterer Todesstoß versetz wurde, das nahezu ein Drittel der Bevölkerung von Böhmen und Mähren ausgewiesen wurde, dass viele Landstriche und viele Städte sich bis heute davon nicht erholen konnten, dass etliche Dörfer verödet oder ganz verschwunden sind.

Die Vertreibung hat nicht nur unendliches Leid über die Sudetendeutschen gebracht, sie hat auch den Tschechen selbst geschadet, wirtschaftlich ebenso wie kulturell.

================

[CZ]

Peter Becher, významný představitel Spolku Adalbertra Stiftera z Mnichova (a asi nejlepší znalec problému z obou stran), vysvětlil  Němcům důvody našeho českého postoje takto – cituji :

Vyhnání a vystěhování Sudetských Němců je mnohými Čechy dodnes považováno za spravedlivou odpověď na Mnichovskou zradu, na ponižování a vraždění nacisty v Československu – a jako definitivní odstranění vnitrostátního ohrožení. O pogromech a vraždění  Němců po skončení války toho především mladí Češi vědí buď velmi málo anebo nic.

Mnozí jsou dokonce toho mínění, že vysídleni byli ti, kdož přišli do země v roce1938 s Hitlerem. Pouze nemnozí se dozvěděli, že tím skončilo staleté německé osídlení pohraničních území a že tím velmi utrpěla i československá kultura.  Po násilné okupaci nacisty, po létech teroru, pronásledování a vyvraždění českých židů, následovalo poválečné vyhnání skoro třetiny obyvatelstva, po němž se mnohé pohraniční oblasti a města dodnes nevzpamatovaly a tisíce sídel byly buď zdevastovány, nebo zmizely úplně.

Toto vyhnání způsobilo Sudetským Němcům nekonečné utrpení, poškodilo však významně i Čechy samotné: hospodářsky a kulturně. 

Quelle:

Landkreis Tirschenreuth

destination.one

Organisation:

Tourismuszentrum Landkreis Tirschenreuth

Zuletzt geändert am 24.06.2020

ID: p_100053390